Σε νέα απόγνωση οι Κύπριοι εργαζόμενοι στη Σ.Α - «Αδιαφορούν και μας περιφρονούν!» - Ό,τι δε λέγεται, γράφεται εδώ

Breaking

Post Top Ad

19/6/18

Σε νέα απόγνωση οι Κύπριοι εργαζόμενοι στη Σ.Α - «Αδιαφορούν και μας περιφρονούν!»


Νέα επιστολή στα ΜΜΕ απέστειλαν σήμερα τα ξημερώματα οι Κύπριοι εργαζόμενοι της  εταιρείας Γιώργου Παρασκευαΐδη και Στέλιου  Ιωάννου. Εκ Μέρους των Εργαζομένων J &  P ( Saudi Arabia ).

Η επιστολή αναφέρει χαρακτηριστικά:

Θέμα: Μη πληρωμή μισθών

Πακέτων  Με μεγάλη μας θλίψη, πικρία και απογοήτευση επανερχόμαστε στο πιο πάνω  θέμα το οποίο κατά  καιρούς έχει δημοσιευθεί στα ΜΜΕ  και να επισημάνουμε τα πιο κάτω:

1. Σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα 19 /06/2018 δεν έχουν πληρωθεί οι μισθοί Μαρτίου, Απριλίου  και Μαΐου χωρίς να συνυπολογίζεται η μη πληρωμή των δεδουλευμένων πακέτων του 2015, 2016, 2017 και μέρος του 2018 ( τα οποία ανέρχονται σ ε αρκετούς μηνιαίους μισθούς) με  αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση και σε πλήρη οικονομική  ομηρία με όλα τα συνεπακόλουθα .

2. Παρά τις πολλαπλές εκκλήσεις μας και με την πρόσφατη επιστολή  μας  (επισυνάπτεται) στην  οποία ζητούμε όπως ενη μερωθούμε για τις προθέσεις αποπληρωμής των εκκρεμοτήτων σε  απαντητική επιστολή τόσο του διευθυντή του συμπλέγματος Κου Ανδρέα Παπαθωμά ημερομηνίας 31/05/2018 και του διευθυντή της χώρας ( country manager ) Κου Αναστάσιου  Κωνσταντίνου (οι οποίες επισυνάπτονται) οι οποίοι δεσμεύτηκαν ότι μέχρι 15/06/2018 (το  αργότερο) θα ενημέρωναν τους εργαζομένους για τις προθέσεις  τους. Δ υστυχώς , μέχρι σήμερα δεν μας απέστειλαν καμία απάντηση που εκλαμβάνεται ως αδιαφορία και περιφρόνηση προς  τα αιτήματα των εργαζομένων.3. Θ έλουμε να σημειώσουμε οι εργαζόμενοι μέχρι σήμερα έχον χρηματοδοτήσει την εταιρεία με  το ποσόν των  € 23.000.000,00 (μισθοί) περίπου σε ένδειξη αφοσίωσης προς την εταιρεία για να  την στηρίξουν οικονομικά στις δύσκολες στιγμές που διέρχ εται, και απαιτούμε τον ανάλογο  σεβασμό εκ μέρους της εταιρείας.

4. Ο ι συνθήκες διαβίωσης για πλείστους εκ των εργαζομένων είναι δυσμενείς λόγω του ότι  μένουν εγκλωβισμένοι στους χώρους διαμονής τους λόγω μη ανανέωσης της  IQAMAS (Άδεια  εργασία ς, διαμονής και  διακίνησης), και επαναπατρισμού ορισμένων λόγω μη πληρωμής και  έκδοσης αεροπορικών εισιτηρίων.

5. Θέλουμε να τονίσουμε με έμφαση ότι οι εργαζόμενοι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις  διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των οικογενειών Παρασκευαΐδη και Ιωάννου όσον και  για την  μη επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων από την διεύθυνση . Παρακαλούμε θερμά , έστω και την ύστατη στιγμή τους ιδιοκτήτες της εταιρείας (οικ. Παρασκευαΐδη  και Ιωάννου) να λάβουν τέτοια δραστικά μέτρα , άμεσα , για επίλυση των πιο πάνω σοβαρών  προβλ ημάτων ώστε να επέλθει η ρεμία μεταξύ των εργαζομένων και να καταστεί δ υνατή η σταδιακή  ανάκαμψη της εταιρείας. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ιδιοκτήτες θα λάβουν σοβαρά υπόψιν τα πιο πάνω ώστε να  δημιουργηθεί κλίμα περηφάνειας από τους εργαζομένους προς την εταιρεία όπως διαχρονικά υπήρχε  επί καιρό των μακαριστών και αείμνηστων ιδρυτών της εταιρείας Γιώργου Παρασκευαΐδη και Στέλιου  Ιωάννου. Εκ Μέρους των Εργαζομένων J &  P ( Saudi Arabia )  Ltd

Post Top Ad


-->